کارخانه سینما سینمای موسیقی مراسم ها

کارخانه: سینما سینمای موسیقی مراسم ها سینمایی بازیگران تلویزیون تلویزیون سامان مقدم اهالی سینما مهران مدیری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

نوآوری و خلاقیت سنگاپور مشهور هست. درواقع این کشور کوچک بار ها براساس شاخص نوآوری جهانی لقب مبتکرترین شهر آسیا را گرفته هست. و حالا این کشور با آزمایش مسیری که

ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

عبارات مهم : آزمایش

نوآوری و خلاقیت سنگاپور مشهور هست. درواقع این کشور کوچک بار ها براساس شاخص نوآوری جهانی لقب مبتکرترین شهر آسیا را گرفته هست. و حالا این کشور با آزمایش مسیری که جهت اصلاح ایمنی و دید در شب، در تاریکی می درخشد مرزهای نوآوری را فراتر برده است.

این مسیر ۴۰۰ متری که با نام کریدور ریلی آشنا می شود ه. چهار بخش تقسیم شده است که مشمول بر مواد سطحی مختلفی هستند: شن مرغوب، چمن و شن، بتن متخلخل خاکی رنگ و مواد معدنی آلومینیوم استرانتیوم طبیعی غیرسمی سبز روشن.

ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

این ماده اشعه فرابنفش را در طول روز جذب می کند و به معبر اجازه می دهد که هنگام شب نور ملایمی ساطع کند. مواد سطحی متفاوت مورد آزمایش قرار می گیرند تا مشخص شود کدام یک محبوب تر هستند و مردم دعوت می شوند تا مسیر را امتحان کنند و نظرشان را راجع به آن بگویند.

نوآوری و خلاقیت سنگاپور مشهور هست. درواقع این کشور کوچک بار ها براساس شاخص نوآوری جهانی لقب مبتکرترین شهر آسیا را گرفته هست. و حالا این کشور با آزمایش مسیری که

ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

نوآوری و خلاقیت سنگاپور مشهور هست. درواقع این کشور کوچک بار ها براساس شاخص نوآوری جهانی لقب مبتکرترین شهر آسیا را گرفته هست. و حالا این کشور با آزمایش مسیری که

برترینها

واژه های کلیدی: آزمایش | آلومینیوم | اشعه فرابنفش | اخبار فرهنگی و هنری

ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

ساخت معابر شب تاب در سنگاپور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs